Logo Logo
 •  

   

   

   

  Baza technologii

  S2B

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z naszej wyszukiwarki technologii.

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Newsletter
Pliki do pobrania

Dokumenty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

 

Formularz wniosku o dokonanie zgłoszenia patentowego lub innego rodzaju ochrony na UP w Poznaniu

  

Wzór formularza zgłoszenia rezultatu

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii:

 

Zarządzenie Rektora nr 98/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych UPP

 

Załącznik do zarządzenia nr 98/2017 - Regulamin

 

Zarządzenie Rektora nr 62/2015 w sprawie zasad postępowania z dobrami intelektualnymi UP

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 62/2015

  

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 62/2015

 

Zarządzenie Rektora nr 63/2015 w sprawie określenia zasad funkcjonowania i trybu rozliczania Funduszu Innowacji i Transferu Technologii UP

 

Zarządzenie Rektora nr 40/2014 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Uchwała nr 123/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Uchwała nr 122/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 188/2013 w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UP w Poznaniu

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności intelektualnej i zasad komercjalizacji:

 

Zarządzenie Rektora nr 41/2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu

 

Uchwała Senatu nr 64/2017 zmieniającą uchwałę nr 242/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu

 

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 

Rada ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej:

 

Zarządzenie Rektora nr 74/16 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej UPP

 

Zarządzenie Rektora nr 123/16 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zarządzenie Rektora nr 64/2015 w sprawie powołania Rady ds. Komercjalizacji i Własności Intelektualnej

 

Rada Nadzorująca:

 

Zarządzenie Rektora nr 11/2014 w sprawie powołania Rady Nadzorującej CIiTT UP w Poznaniu

 

Rada Programowa: 

 

Zarządzenie Rektora nr 126/16 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/14 w sprawie powołania Rady Programowej CiTT UPP

 

Zarządzenie Rektora nr 39/2014 w sprawie powołania Rady Programowej CIiTT UP w Poznaniu

 

 

Dokumenty ogólne:

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym