Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

  Baza technologii

  S2B

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z naszej wyszukiwarki technologii.

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Oferta technologii

Oferta technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 1. Oferta komercjalizacji technologii pn. "Wielofunkcyjny mebel do spania, przechowywania i pracy"
 2. Pakiet złączy zwłaszcza do mebli nie wymagających użycia narzędzi do montażu
 3. Pakiet złączy wymagających użycia prostych narzędzi do montażu
 4. Oferta komercjalizacji technologii otrzymywania mikrokapsułek do immobilizacji mikroorganizmów stosowanych w procesach biotechnologicznych
 5. Oferta komercjalizacji technologii wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z glicerolu w warunkach semi-aerobowych
 6. Oferta komercjalizacji technologii mikrobiologicznej syntezy 1,3-propanodiolu z glicerolu
 7. Oferta komercjalizacji technologii wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z cieczy pofermentacyjnych 
 8. Oferta komercjalizacji technologii wytwarzania kwasu bursztynowego metodą mikrobiologiczną z substratów mieszanych i jego oczyszczanie
 9. Oferta komercjalizacji technologii produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych
 10. Oferta komercjalizacji pakietu technologii akustycznych paneli z tworzyw drzewnych
 11. Oferta na zakup pszczoły murarki ogrodowej Osmia Rufa L. do zapylania roślin uprawianych pod osłonami w okresie jesienno-zimowym 
 12. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek"
 13. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Wieloskładnikowy dodatek paszowy dla zwierząt, zwłaszcza dla prosiąt i jego zastosowania”
 14. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Eubiotyk dla młodych zwierząt przeżuwających, zwłaszcza dla cieląt i jego zastosowania”
 15. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u świń i dzików, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania”
 16. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Nowe szczepy bakterii probiotycznych do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u ptaków hodowlanych, zwłaszcza u drobiu, kompozycje szczepów bakterii probiotycznych i ich zastosowania”
 17. Oferta komercjalizacji technologii pn. „Nowe szczepy bakterii fermentacji mlekowej do zwalczania Escherichia coli i Clostridium perfringens u zwierząt, zwłaszcza u przeżuwaczy, ich kompozycje i zastosowania
 18. Oferta komercjalizacji programu komputerowego BIOPOWER
 19. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – cukrzyca typu I
 20. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – nieswoiste zapalenie jelit
 21. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – nadciśnienie
 22. Oferta komercjalizacji technologii produkcji żywności prozdrowotnej – otyłość
 23. Zaproszenie do składania zamówień na zakup dokumentacji modelowych technologii uprawy roślin na cele energetyczne