Logo Logo
 •  

   

   

   

  Baza technologii

  S2B

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z naszej wyszukiwarki technologii.

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

Newsletter
Komercjalizacja

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na poniższym schemacie przedstawiono ogólne zasady komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych:

 

 

 

Zgodnie z § 16 Regulaminu pracownik zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu badań zgłosić do Centrum powstanie rezultatu, jednak nie później niż 3 miesiące od zakończenia badań.

Przez datę zakończenia badań rozumie się doprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych do rezultatu w postaci umożliwiającej komercjalizację lub datę zakończenia realizacji projektu.

Przez postać umożliwiającą komercjalizację rozumie się taką formę rezultatów, która może być zastosowana lub wdrożona przez podmioty nabywające prawa do przedmiotowych rezultatów.