Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

  Baza technologii

  S2B

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z naszej wyszukiwarki technologii.

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Aktualności
Nowe wzory obowiązujących formularzy
24.08.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianami sposobu sprawozdawczości w systemie POLON na stronie internetowej Centrum Innowacji i Transferu Technologii (http://www.ciitt.up.poznan.pl/Pliki-do-pobrania,p8.html) znalazły się nowe wzory następujących formularzy:

Oferta komercjalizacji technologii pn. "Wielofunkcyjny mebel do spania, przechowywania i pracy"
22.08.2018

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. "Wielofunkcyjny mebel do spania, przechowywania i pracy".

Oferta komercjalizacji technologii pn. „Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek"
22.08.2018

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. „Sonda przełykowa, dożwaczowa do badania rozwoju oraz diagnostyki przewodu pokarmowego u cieląt i jałówek".

Dofinansowanie na wdrażanie innowacyjności produktowej i procesowej w Wielkopolsce
16.08.2018

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu przeznaczone jest dla przedsiębiorców posiadających status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 651/2014.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Pakiet złączy zwłaszcza do mebli nie wymagających użycia narzędzi do montażu
09.08.2018

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji/nabycie praw do Pakietu złączy zwłaszcza do mebli nie wymagających użycia narzędzi do montażu.

123456... »