Logo Logo
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Technologie na rynek!

   

   

   

  Zapraszamy do zakupu naszych technologii

 •  

   

   

   

  Baza technologii

  S2B

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z naszej wyszukiwarki technologii.

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

  Witamy

  na stronie internetowej

   

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

   

 •  

   

   

   

  InnCOM_PULS

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  nowej strony Projektu

   

 •  

   

   

   

  Porozumienie Akademickich
  Centrów Transferu Technologii

   

   

  Zapraszamy do odwiedzenia
  strony internetowej PACTT

   

Aktualności
BioForum 2018
11.05.2018

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w imieniu firmy Biotech-Consulting Sp. z o.o. zaprasza naukowców prowadzących badania aplikacyjne oraz młodych doktorów/doktorantów, którzy widzą potencjał do rozwoju swojej kariery naukowej poprzez współpracę z biznesem, do udziału w konferencji BioForum, która odbędzie się  23-24 maja 2018 r. w Łodzi.          

Obowiązek zgłaszania wyników B+R do Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
10.05.2018

Zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pracownik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia powstałych wyników B+R nie później niż w terminie 3 miesięcy od zakończenia badań do Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Oferta komercjalizacji technologii produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych
10.05.2018

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii opracowanej w ramach projektu nr PO IG 01.01.02-00-074/09 pod tytułem: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”.

XVI edycja konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej
08.05.2018

Urząd Patentowy RP ogłosił XVI edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oferta komercjalizacji pakietu technologii akustycznych paneli z tworzyw drzewnych
07.05.2018

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji/nabycie praw do pakietu technologii akustycznych paneli z tworzyw drzewnych opracowanych w projekcie pt. Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli nr PBS1/A5/4/2012 w ramach Programu Badań Stosowanych.