Logo Logo
 •  

   

   

   

  Baza technologii

  S2B

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z naszej wyszukiwarki technologii.

 •  

   

   

   

  Sieć kompetencji

  na Uczelni

   

   

  Zapraszamy do skorzystania 

  z wyszukiwarki sieci kompetencji

  na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 •  

   

   

   

   

   

  Witamy na stronie internetowej

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Newsletter
Aktualności
Coachingowe Sesje Warsztatowe - MODUŁ I
19.01.2017

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz współpracowników na:

  

Coachingowe Sesje Warsztatowe

pt. „Komercjalizacja wyników badań – ocena potencjału”

 

Ferrytyna - antidotum na niedobór żelaza
19.01.2017

Problem anemii wynikającej z niedoborów żelaza dotyka znaczną część populacji (ok. 2 mld ludzi) i jest najpowszechniej występującą formą niedożywienia na świecie. Najlepiej przyswajalne żelazo, to żelazo hemowe, natomiast związki żelaza obecne w roślinach zazwyczaj wykazują ograniczoną biodostępność. Wyjątkiem jest w tym przypadku żelazo ferrytynowe. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że ta forma żelaza charakteryzuje się dobrą przyswajalnością, porównywalną z FeSO4 (standard farmaceutyczny), ale w przeciwieństwie do FeSO4 – zminimalizowane są efekty uboczne ze strony układu pokarmowego podczas suplementacji żelaza w formie ferrytyny.

Projekt „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim”
18.01.2017

Zapraszamy wszystkich Państwa do odwiedzin strony internetowej projektu „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim” (KIK/25) www.agropronatura.pl realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Oferta komercjalizacji technologii produkcji syropu erytrylowego z glicerolu dla celów spożywczych
21.12.2016

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii opracowanej w ramach projektu nr. PO IG 01.01.02-00-074/09 pod tytułem: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”.

Oferta komercjalizacji technologii wydzielania i oczyszczania 1,3-propanodiolu z cieczy pofermentacyjnych
21.12.2016

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii opracowanej w ramach projektu nr. PO IG 01.01.02-00-074/09 pod tytułem: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”.

Oferta komercjalizacji technologii mikrobiologicznej syntezy 1,3-propanodiolu z glicerolu
21.12.2016

Zapraszamy do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii opracowanej w ramach projektu nr. PO IG 01.01.02-00-074/09 pod tytułem: „Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych”.